Styrelsen

Bygdegårdsföreningens styrelse

Ordförande: Monica Kron
Kassör: Annica Johansson
Sekreterare: Sven-Olof Börjesson

Övriga ledamöter

Elsie Nyberg
Ann-Charlotte Dahlin
Bengt Persson
Ove Karlsson